Dreame - Thanh niên thoải mái
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Thanh niên thoải mái
book-rating-imgREADING AGE 18+
Nguyenvivi
Fantasy
ABSTRACT
Một cao thủ Thiên Môn (chuyên lừa gạt, trộm cắp) vì một tia thiểm địa mà xuyên , trở thành con trai một người nông dân. Vừa tỉnh lại, một cục nợ trên trời giáng xuống, bên cạnh lại có thêm một nương tử mỹ mạo như hoa. Với kinh nghiệm lừa đảo đầy tinh quái của mình, liệu Hàn Nghệ sẽ khuấy đảo lịch sử ra sao, cùng theo dõi Thanh Niên nhé!