Dreame - Spike That
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Spike That
book-rating-imgREADING AGE 16+
mixup15
LGBT+
ABSTRACT
Magagarang kotse, mamahaling kagamitan. you name it i can have it. Kabilang ako sa mga sikat na pamilya sa lipunan. Pinalaki na halos abot-kamay na ang lahat ng bagay. I grew up in a life of luxury. Sanay sa luho at karangyaan. But this lifestyle sucks... this surname sucks... and i am quitting it... I wanna be just a normal teenager... for my own satisfaction... or maybe for her... ---Mika Aereen