Dreame - Ang Mataray na Artista Kong Girlfriend
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Ang Mataray na Artista Kong Girlfriend
book-rating-imgREADING AGE 12+
Yana Irusu
YA&Teenfiction
ABSTRACT
Minsan hindi tayo ang pumipili ng makakasama naten habang buhay nagkataon lang na mapaglaro talaga ang tadhana ang kailangan lang ay marunong kang lumaban. Ang ginagamit sa pagmamahal ay puso hindi lang isip, Dahil minsan may mga bagay sa mundo na kahit ayaw mo ayun yung nakatakda sayo!