Dreame - Ang "Filibusterismo" (part 2)
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

Ang "Filibusterismo" (part 2)
book-rating-imgREADING AGE 16+
Francisco Baltazar
Romance
ABSTRACT
Ang pahiwatig na itó’y nagkakabuluhán. Nakapigil kay kabisang Tales ang pagkaalaala sa kaniyáng anák. --Kung ipahihintulot ninyó--anyá--ay tutung?o akó sa bayan at isasangunì ko sa aking anák; babalík akó rito bago magtakipsilim. Nagkásundô silá sa gayón at pumanaw noon din si kabisang Tales.