Dreame - LIES IN THE DARK (Completed)
close button

Add Innovel to the desktop to enjoy best novels.

LIES IN THE DARK (Completed)
book-rating-imgREADING AGE 16+
ATANASHYXX
Romance
ABSTRACT
Mapagpanggap, manloloko at sinungaling. Iyan ang kadalasang napapansin ni Yiesha Avila sa mga taong nakikita niya. Sa pag-apak ng kan'yang mga paa sa labas ng Bergstrom University, may nag-aabang na sa kaniya. Isang lalaki na magiging misteryo sa dalaga. Lalaking susubok na tibagin ang pader na sinasandalan niya. Pero hindi magtatagal... Yiesha will notice that man has an intention on her. And she'll never know it. But one thing she was certain, whatever she sees on him... was only a LIE. What will she expects, when she lives in the dark with full of lies? © ALL RIGHTS RECEIVED 2020